Comunicado Academia Taure, 13 de marzo

Benvolguts/des alumnes,

Com deia Andy Warhol “L’art és tot allò que  pot sortir-se  del quotidià”.

A causa  de les circumstàncies actuals i seguint instruccions del Departament de Salut, l‘Acadèmia Taure ha decidit suspendre la seva activitat, a causa de l’evolució del nombre de contagis del coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta mesura té prevista una durada inicial de 14 dies, fins el 27 de març inclòs.

Estarem pendents de les instruccions del Departament de Salut i de l’evolució de la situació per tal d’anar-vos informant.

Fins divendres 13 de març a les 20h,  l’Acadèmia Taure romandrà oberta tant,  per impartir classes com per raons organitzatives i, així, poder oferir la màxima flexibilitat de cara a que l’alumnat o les seves famílies puguin recollir pertinences o materials que necessitin.

Quan es pugui reiniciar l’activitat de l’acadèmia, la direcció de Taure es compromet a posar totes les facilitats per tal que els alumnes puguin recuperar les classes perdudes i així gaudir de l’art tal com toca. Mentrestant el professorat de l’acadèmia es posarà en contacte amb els seus alumnes per tal d’ oferir alternatives de dinamització i aprenentatge de l’art.

De cara a temes administratius, l’Acadèmia Taure seguirà activa i a la vostra disposició, tant per atenció telefònica com per e-mail.

Us deixem els diferents contactes:

La direcció del centre també queda a la vostre disposició:
Natàlia Taure
nataliatauretaure2@gmail.com
Joss Buruil
academiataure@gmail.com
696149989
De dilluns a divendres, de 10h a 14h i de 16h a 20h.
________________________________________________________________________

Apreciados/as alumnos,

Como decía Andy Warhol “El arte es aquello que se puede salir de la cotidianidad”

A causa  de las circunstancias actuales y siguiendo las instrucciones del Departamento de Salud, la Academia Taure ha decidido suspender su actividad a partir del próximo lunes, a causa de la evolución del número de contagios del coronavirus SARS-*CoV-2. Esta medida tiene prevista una duración inicial de 14 días, hasta el 27 de marzo incluido.

Estaremos pendientes de las instrucciones del Departamento de Salud y  de la evolución de la situación para iros informando.

Hasta el viernes 13 de marzo a las 20h  la academia permanecerá abierta, tanto para impartir clases como por razones organizativas y así, poder ofrecer la máxima flexibilidad para que el alumnado o sus familiares  puedan recoger las pertenencias o los materiales que necesiten.

Cuando sea posible reiniciar la actividad de la academia, la dirección de Taure se compromete a ofrecer todo tipo de facilidades para que los alumnos puedan recuperar las clases perdidas y poder disfrutar del arte de forma adecuada. Mientras tanto, el profesorado de la academia se pondrá en contacto con los alumnos para ofrecer alternativas de dinamización y aprendizaje del arte.

Respecto a temas administrativos, la Academia Taure seguirá en activo y a vuestra disposición, en cuanto a  atención telefónica y  e-mail.

Os dejamos los diferentes contactos:

La dirección del centro queda a vuestra disposición:
Natàlia Taure
nataliatauretaure2@gmail.com
Joss Buruil
academiataure@gmail.com
696149989
De lunes a viernes, de 10h a 14h y de 16h a 20h.
_____________________________________________

Dear students,

As Andy Warhol said, “Art is that which can be taken out of everyday life.”

Due to the current circumstances and following the instructions of the Department of Health, the Taure Academy has decided to suspend its activity, because of the evolution of the number of infections of the coronavirus SARS-*CoV-2. This measure is planned for an initial duration of 14 days, until March 27 included.

We will be waiting for the instructions of the Department of Health and the evolution of the situation to inform you.

Until Friday March 13th the school will remain open, both for classes and for organizational reasons, in order to offer the maximum flexibility for students or their families to collect the belongings or materials they need.

When it is possible to restart the activity of the academy, the management of Taure is committed to offering all kinds of facilities so that the students can make up the classes they have missed and be able to enjoy art in a suitable way. In the meantime, the academy’s teaching staff will contact the students to offer alternatives for energising and learning about art.

Regarding administrative issues, the Taure Academy will remain active and at your disposal, in terms of telephone and e-mail attention.

We leave you the different contacts:

The address of the centre is at your disposal:
Natàlia Taure
nataliatauretaure2@gmail.com
Joss Buruil
academiataure@gmail.com
696149989
Monday to Friday, from 10am to 2pm and from 4pm to 8pm.

Comunicado Academia Taure, 13 de marzo
Scroll hacia arriba